Astroloji Hakkında Bilinen 7 Yanlış

1. Astroloji Bilim Değildir

Neyin bilim olup olmadığını tartışmak için tabii ki öncelikle bilimin ne olduğunu tartışmak gereklidir. Bilim denilince çoğu insan pozitif bilimleri aklına getirmektedirler. Bunun üstüne, bilgiye yaklaşım metodu olarak da deneysel (ampirik) metodu baz almayı seçmektedirler. Bilgiye böyle yaklaşırsak felsefenin, psikolojinin de bir bilim dalı olduğunu göz ardı etmiş ve koskoca sosyal bilimler alanını hiçe saymış oluruz.

Astrolojinin ilgilendiği bilgi ölçülebilir değildir. Olmak zorunda da değildir. “Kaç kilosunuz?” sorusunun cevabını net ve rasyonel veri olarak verebilirsiniz. Peki “Ne kadar çalışkansınız?” ya da “Ne kadar agresifsiniz?” bu soruların ilgilendiği kavramları mevcut teknolojimiz ile ölçebilme durumunda değiliz. Fakat tıpkı psikoloji alanında olduğu gibi astroloji de bir kişinin diğerinden ya da çoğu kişiden daha agresif olma potansiyeli olduğunu söyleyebilir.

Eğer bilimin tanımını sosyal ve pozitif bilimleri kapsayacak şekilde “geçerliliği kabul edilmiş sistemli bilgiler bütünü” şeklinde tanımlarsanız evet astroloji bir bilimdir. Astroloji, okulları olan, kitaplardan öğrendiğiniz, kendi içinde bir sistematiği olan ve gayet de geçerli bir şekilde çalışan bir bilgi bütünüdür. Bir astrolog haritanıza bakıp bir yorum yaptığında başka biri gelip “bunu neye göre söyledin?” diye sorarsa, astroloğun verebileceği teknik cevapları vardır. Eğer eğitimli ve deneyimli bir astrolog ise size kafanızın içinde dönüp duran, kendi kendinize fısıldadığınız seslerin bile ne olduğunu söyleyebilir.

Bilimselliği savunan kişilerin öncelikle bilgiye yaklaşım metodlarını araştırmalarını dilerim. Kendi içinde çalışan bir bilgi bütününü, sırf kendi bakış açılarına uymuyor diye karalamak yerine, o konuda bilgi edinmeye çalışmalarını, akılcılığı kullanmalarını, meraklarını törpülemeden sorular sorarak ve deneyimleyerek astrolojiyi anlamaya çalışmalarını dilerim. Bilgi edindikçe ve edindikleri bilgilerin çalışırlığını gözlemledikçe bilgiye de, evrene de bakışları sonsuza kadar değişecektir.

Tabii bir konuyu kimin ne neden bilim dalı olarak kabul edeceği başka bir yazı konusu olabilir. Popüler bilim çevrelerinin neden insanları rasyonel verinin hakim olduğu pozitif bilim alanında tutmaya çalıştıkları da başka bir yazı konusu olabilir. Pozitif bilimlerin kimlere ve hangi amaca hizmet etmek durumunda bırakıldıkları, bilimsel veri dediğimiz şeyin giderek bir çöp yığınına dönüşmekte olduğu da başka bir yazı konusu olabilir.

Uzun lafın kısası, astroloji pozitif bir bilim dalı değildir fakat basbayağı bir sosyal bilim dalı olabilir.

2. Astroloji Bir Dindir

Gerçekten bunu düşünen kaç kişi var bilmiyorum ama bizzat bir arkadaşımın yorumu olduğu için yazdım. Aslında belki de din benzetmesi “astrolojiye inanıyorum” ya da “bilime inanıyorum” diyen bazı insanların yaklaşım tarzını anlatmak için uygun bir benzetme. Astrolojinin inanç ile ilgili bir durumu kesinlikle yoktur. Philip K. Dick’in dediği gibi “Gerçeklik, ona inanmayı bıraktığınız zaman ortadan kaybolmayan şeydir” Yukarıda da kısaca bahsettiğim gibi astroloji, okuluna gidip öğrenebileceğiniz ve öğrendiğiniz bilgiler üzerinden çalıştığını görebileceğiniz, hayatınızda kullanabileceğiniz bir bilgi bütünüdür. Nasıl matematiği dört işlem seviyesinde bilmek ile yüksek matematik seviyesinde bilmek arasında fark varsa, astroloji için de bir kitap alıp kabaca öğrenmek ile, yüzlerce kitaptan, hocalardan öğrenip yıllarca pratik yapılarak gelinen nokta arasında hatırı sayılır bir fark olacaktır.

Burada önemli olan konuya inanç temelli değil, bilmek temelli yaklaşıldığının anlaşılmasıdır. Astrolojiye inanmazsınız. Astrolojiyi bilirsiniz ya da bilmezsiniz.

3. Astroloji İnsanları 12 Tipe Ayırır

Bu fikir astroloji konusundaki bilgileri gazete ve televizyonlardan gelen kişilerin yaşadığı en büyük yanılgıdır. Bu arkadaşlarıma öncelikle televizyonların ve gazetelerin bir bilgi kaynağı olmadığını kendilerine sıkça tekrarlamalarını öneririm. Bu araçlar özünde propaganda araçlarıdır. Sizi bir konuda istedikleri yönde düşündürmek istedikleri için öyle bir bilgi verebilmektedirler. Fakat bilginin öz hali o olmayabilir. Büyük ihtimalle de değildir.

Astroloji gibi bir konu da pekala bir magazin malzemesi yapılabilecek, ilgi çekeceği bilinen bir rating aracı olarak medyada kullanılmaktadır. Hal böyle olunca yıldız haritanızdaki onlarca göstergeden biri olan güneş burcunuz baz alınmakta ve 12 burç için yorumlar yayınlanmaktadır. Hatta günlük yorumların çoğu da güneş burcuna göre değil, yükselen burca göre yazılmaktadır. Fakat yükselenini bilen insan sayısı çok çok az olduğundan ve bilmeyen insanlar okumayacağından, ratingler düşmesin diye bu konular hiiiç karıştırılmamaktadır.

Astroloji bilakis herkesin eşsiz olduğunu söyler. Herkesin doğum haritasındaki potansiyel farklı farklı ve kişiye özeldir. İnsanları aynı kabul etmemiz istenen bir dünyada yaşıyoruz ve üç aşağı beş yukarı herkeste aynı beden ve zihin yapısı olduğunu düşünmek birilerinin işine geliyor besbelli ki. Bedenlerdeki kemik yapısı bile farklılıklar gösterebilmekteyken, zihin ve ruhu da hesaba katıp bir bütün olarak insanı incelediğimizde onları eşsiz kılacak çok önemli farklılıklar görebiliyoruz. Yeter ki bakmayı bilelim.

4. Astroloji Kaderciliktir

Hayatımızda aradığımız en önemli sorulardan biri “kader var mıdır?” tabii ki. Kader ve özgür irade arasında gidip geliyoruz. Çoğunlukla da özgür iradenin var olduğunu, kendi seçimlerimizi yapıyor olduğumuzu düşünmek istiyoruz. Egomuzu okşayan bir düşünce ne de olsa. Peki neden ikisi de olmasın? Başımıza geleceği belli durumlar varken neden özgür irademiz de olmasın?

Bugün kar yağacaksa yağacaktır. Bu konuda pek bir şey yapabilme imkanımız yok. Fakat biz kar ile nasıl mücadele edeceğiz? Bu durum karşısında ne yapacağız? Şemsiye mi alacağız yanımıza, yoksa evden hiç çıkmamayı mı seçeceğiz?

Astroloji kontrolünüz dışında hayatınıza girecek olayların konularını ve hangi yaşam alanınızda gerçekleşebileceğini söyler. Doğum haritanızdaki potansiyelinizi anlayarak da sizin bu durumlar karşısında nasıl bir seçim yapma ihtimaliniz olduğunu da tahmin eder. Bu açıdan astroloji aynı zamanda bir “anlama ve yorumlama” sanatıdır.

5. Astroloji İle Uğraşanlar Boş İşler Peşinde Koşan Cahil Bir Kesimdir

Astroloji vasıtası ile pek çok astrolog ve astroloji öğrencisi ile tanıştım. Tanıştığım kişiler içinde kimsenin boş işler peşinde koştuğunu görmedim. Hepsi okumuş insanlar ve hayatı bütünsel olarak anlamaya çalışıyorlar.

Boş işler peşinde koşanlarla sorunları olanlara tavsiyem televizyondaki aptal yarışma programlarını, anlamsız dizileri, yüzlerce saat süren ve spor dışında herşeyin konuşulduğu spor tartışma programlarını izleyenlerin sayısının azalmasını dilemeleridir.

6. Astroloji Gayb’ı Bildiğini İddia Eder

Astroloji eğitimim boyunca hiçbir derste böyle bir bilgi almadım ve hiçbir astroloji kitabında böyle bir şey okumadım. Astrolojinin böyle bir iddiasının olduğunu söyleyemem. Astroloji gelecek öngörü tahminleri yapar. Tıpkı hava durumu tahminleri gibi. Bizzat olacak olayın resmini çizmez. Olayın konusunu, alanını, ana çerçevesini ortaya koyar.

7. Astrologlar Sizi Kandıran Dolandırıcılardır

Amacı sizi kandırmak olan bir kişi her şekilde bunu yapabilir. Bunu yapmak için astroloji öğrenmesine gerek yok. Niyeti bozmuş bir doktor da sizi kandırabilir, bir satış temsilcisi de, bir telekom şirketi de.

Eğer maksat kandırmak ve dolandırmak ise, elinizdeki bilgi ile neler yapabileceğinize bakarsınız. Kuşkusuz astroloji içinde de havadan para kazanmak derdinde olan, insanları kazıklamak niyetinde insanlar olacaktır. Bu ihtimal sizin de astroloji bilginizi birazcık olsun geliştirdiğiniz noktada şüphesiz çok daha düşük olacaktır.