Yöneticiler Tablosu

Her gezegen bir burçta yönetici (ruler) konumundadır. Klasik astrolojiye göre bazı gezegenler birden fazla burcu yönetir. Bir gezegen yönettiği burcun karşıt burcunda zararlı (detriment) konumdadır.

Bazı gezegenler ise bazı burçlarda yücelim (exaltation) konumundadır. Bir gezegen yücelim durumunda olduğu burcun karşısında düşük (fall) durumdadır.

Aşağıdaki tabloda en içteki halka burçları, onun dışındaki halka burçları yöneten gezegenleri, en dıştaki kalka ise burçlarda yücelim konumundaki gezegenleri göstermektedir.

Yöneticiler Tablosu