Terim Yöneticiliği

Mısır Terim Yöneticiliği Tablosu (Egyptian Terms)

Terim Yöneticiliği